Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, dla dzieci i młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych