Zatrudnię młodego fachowca, z bogatym doświadczeniem, odpornego na stres, ze znajomością języków obcych. Takich ogłoszeń można znaleźć mnóstwo. Czy tacy specjaliści istnieją?

            20 kwietnia w Łodzi przedstawiciele ZSE-E w Radomsku wzięli udział w konferencji "EDUinspiracje Zawodowo" , której głównymi organizatorami były Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz  Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Celem konferencji było pokazanie, w jaki sposób kształcić młodzież, aby sprostała oczekiwaniom pracodawców oraz jak skutecznie i efektywnie  wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych.

            Wspólnie z ekspertami zastanawiano się, w jaki sposób szkoły powinny nawiązać współpracę
 z biznesem, czy wolontariat przygotowuje młodych do życia zawodowego, jak odkrywać talenty wśród uczniów oraz jak program Erasmus+ pomaga zmieniać edukację.

Mimo, że od kilkunastu lat ZSE-E stwarza swoim uczniom możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszerzenia kompetencji społecznych poprzez udział w programach edukacyjnych UE, dyrekcja szkoły i koordynatorzy projektu staży zagranicznych szkolili się i poznawali aktualne priorytety dla szkolnictwa zawodowego  aby   umożliwić swoim uczniom jak najlepszy start w życie zawodowe.